• ما افتخارمان ارتباط ایرانیان با تکنولوژی می باشد.
  • استفاده از سیم کارت اپراتور های مختلف در مرکز تلفن AEIX50 .
  • تلفن های بی سیم با تکنولوژی Wi Fi با کیفیت صدای بالا.
  • . VOIP را با ما تجربه کنید.